چهارشنبه، 18 تیر 1399

پتروشیمی همت در یک نگاه

درباره ما

منطقه عسلویه با دارا بودن منابع عظیم گاز طبیعی به یکی از قطبهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور تبدیل گردیده، وجود واحدهای متعدد فرآوری گاز و مجتمع های تولیدی مواد پتروشیمیایی، سبب رشد انتشار گازهای گلخانه ای در این منطقه شده است.

شرکت پتروشیمی همت با هدف کاهش کمی و کیفی آلودگی های زیست محیطی، بهبود شرایط زندگی کارکنان و منطقه در پاسخ به معاهده پاریس با سرمایه گذاری دو شرکت بزرگ پتروشیمایی ایرانی جهت احداث یک واحد عظیم تولید اوره با استفاده از جمع آوری گازهای دی اکسید کربن (CO2) تولید شده، در تاریخ 1395/12/21 تاسیس گردید.

cascading images
cascading images
ماموریت ما

پیش گیری از انتشار گازهای گلخانه ای در چارچوب معاهده پاریس، جمع آوری آنها و تولید فرآورده های با کیفیت و دوستدار محیط زیست با توجه ویژه به توسعه سرمایه های انسانی و مدیریت بهینه منابع

چشم انداز ما

سازمانی سرآمد و پیشتاز در تبدیل گازهای گلخانه ای به فرآورده های سودمند برای ایجاد صنعت سبز در منطقه با اعتبار جهانی

اهداف کلان و ارزش های ینیادین پتروشیمی همت

اهداف کلان

  • کاهش کمی و کیفی آلودگی های زیست محیطی و بهبود شرایط زندگی
  • فرهنگ سازی در کاهش آلاینده های صنعتی برای نگهداشت محیط زیست
  • افزایش رضایت نهادهای بین المللی از برنامه های نگهداشت محیط زیست جهانی
  • توانمند سازی منابع انسانی در ایجاد صنعت سبز در کشور و منطقه

ارزش های بنیادین

  • افزایش و تقویت همکاری با نهادهای ملی و بین المللی در حفظ محیط زیست
  • نوآوری و خلاقیت در تبدیل آلاینده ها به فرآورده های دوستدار محیط زیست