چهارشنبه، 18 تیر 1399

مدیران سازمان

حسن تقوی گنجی
 • حسن تقوی گنجی
 • سمت: مدیر عامل
 • ایمیل: H.t.ganji@hemmatpc.com
 • داخلی: -
حمیدرضا راغب
 • حمیدرضا راغب
 • سمت: مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
 • ایمیل: h.ragheb@hemmatpc.com
 • داخلی: 140
عبدالعلی رحمانیان
 • عبدالعلی رحمانیان
 • سمت: مدیر مهندسی
 • ایمیل: a.rahmanian@hemmatpc.com
 • داخلی: 150
حسن ناصری
 • حسن ناصری
 • سمت: مدیر منابع انسانی
 • ایمیل: h.naseri@hemmatpc.com
 • داخلی: 110
علی فیاضی
 • علی فیاضی
 • سمت: مدیر بازرگانی
 • ایمیل: a.fayyazi@hemmatpc.com
 • داخلی: 120
بهزاد زادمجید
 • بهزاد زادمجید
 • سمت: مدیر مالی
 • ایمیل: b.zadmajid@hemmatpc.com
 • داخلی: 130